Dětský fond

 

Dětský fond vznikl díky iniciativě rodičů školy a je určen především na pomoc při platbách pobytů dětí jako jsou adaptační pobyty, hory či škola v přírodě. Dětský fond je tvořen z peněz získaných na akcích pořádaných školou prostřednictvím dobrovolného vstupného, prodejem výrobků dětí, občerstvení a tomboly. Příspěvky z dětského fondu slouží především rodinám s větším počtem dětí, které nemohou pobyt zaplatit všem dětem, a také dětem, jejichž rodiče se dostali do tíživé finanční situace. Pro čerpání fondu je nutné se spojit s ředitelem školy.

Školní rok 2021/2022

 

V tomto školním roce zatím z epidemiologických důvodů neproběhla žádná akce, která by mohla navýšit Dětský fond.

Školní rok 2020/2021

 

Do nového školního roku jsme vstoupili s částkou 11 488,-Kč. Vzhledem k epidemiologické situaci nejen v naší republice, jsme fond nemohli posílit z našich akcí. Ani podzimní táborák se nekonal. Podařilo se odjet na adaptační pobyty všem šesti třídám. Na tyto pobyty jsme ještě pro tento rok dostali od našeho zřizovatele ČCE podporu 50 000,-Kč. I tak jsme podpořili 3 žáky celkovou částkou 2 650,-Kč.

V Dětském fondu máme pro tento školní rok zatím 8 798,-Kč. Za každý příspěvek děkujeme, snad se obnoví aktivity školy, na které jsme zvyklí a vyjedeme na hory. Zároveň ještě máme od loňského roku ve škole děti z Klokánku. Díky obrovské solidaritě rodičů jsme založili zvlášť vedené účetnictví pro Klokánek. Peníze pomohly dětem z Klokánku, aby s námi odjely v lednu na hory a v tomto školním roce na adaptační pobyty do Bělče. Zároveň z toho hradíme potřeby dětem.

K dnešnímu dni máme pro děti částku 5 243,-Kč. Děkujeme za případný příspěvek. Obě sbírky jsou vedené pod naším účtem - 1015552929/6100, do vzkazu pro příjemce napište, prosím, účel platby. Potvrzení o daru Vám samozřejmě vystavíme.

Školní rok 2019/2020

 

I v letošním školním roce poskytujeme příspěvky z Dětského fondu na různé pobyty. Hned v září jsme podpořily jedno dítko sumou 850,- Kč. Na Zahradní slavnosti jsme pro Dětský fond získali 5 792,-Kč, na podzimním táboráku se sešlo 6 638,- Kč. Celkem máme momentálně na účtu Dětského fondu 23 548,- Kč.

Bude -li nějaká rodina potřebovat podpořit na náš zimní pobyt na horách, jsme na to, díky Vám, rodičům, připraveni.

A stalo. V lednu jsem odjeli na hory. Podpořili jsme celkem 10 dětí celkovou částkou 17 500,-Kč. Zůstalo tedy na účtu Dětského fondu 8 798,-Kč. Dar našeho tatínka, p. Šafránka zvedl výši fondu na 11 488,-Kč. Vzhledem k uzavření škola a zákazu škol v přírodě jsme dál peníze nečerpali. Zároveň jsme ovšem nemohli ani zvýšit fond o další peníze. Získáváme je ze společných akcí jako je táborák, Zahradní slavnost. Ani jedno se konat nemohlo.

 

Školní rok 2018/2019

 

V květnu jsme byli na škole v přírodě a podpořili jsme celkem 10 dětí sumou 12 500,-Kč. stále máme k dispozici ještě 11 968,-Kč. Počítáme s podporou na rozlučkový pobyt v červnu a na pobyty v září. 

Dne 16. ledna jsme zahráli naše letošní divadlo Shalom chaverim, osm chanukových světel žákům z jiných škol. Výtěžek z tohoto divadla jsme spojili s výtěžkem z dobrovolného vstupného  z našeho plesu z 15. března a do Dětského fondu přibylo 7 968,-Kč. Z táboráku dalších 8 094,-Kč.  

V lednu jsme podpořili 10 dětí na zimním pobytu na horách sumou 16 500,-Kč.

Dne 18. prosince 2018 proběhlo naše tradiční předvánoční divadlo v Saleziánském divadle. Na dobrovolné vstupném jsme vybrali 32 000,- Kč. Děkujeme všem za příspěvek. 

Dne 29. září se zúčastnila naše škola oslav 100. výročí založení naší církve ČCE. V rímci těchto oslav se prodávaly i výrobky našich dětí a výtěžek 3 580,-Kč putuje do Dětského fondu. Děkujeme všem, kdo si v Pardubicích zakoupili naši keramiku.

Školní rok 2017/2018

 

Opět velké poděkování všem, kteří se zúčastnili našeho divadelního představení dne 20.12. u Saleziánů. Na dobrovolném vstupném jsme vybrali 32 000,- Kč. V letošním roce jsme platili za pronájem 12 079,- Kč a ještě nás čeká 10 000,-Kč za filmařské služby. Po odečtení těchto nákladů nám přibude do Dětského fondu suma téměř 10 000,-Kč a to pouze díky Vám. P: Radová, leden 2018

Ráda bych poděkovala všem, kteří svojí aktivní účastí na podzimním táboráku a další zase nákupem přispěli k navýšení Dětského fondu o celých 7 186,-Kč. Je skvělé, že rodiče jsou po svojí práci ochotni nasadit další energii pro Bratrskou školu. Vůně vaflí, grilovaného masa dráždily chuťové buňky. Skupina děvčat z 5. třídy přispěla do fondu prodejem štrúdlu sumou 1 419,-Kč a děvčata z 1. třídy prodejem muffin 1 074,-Kč. Někteří rodiče obohatili kasičku Dětského fondu sumou 1 360,-Kč. Děkujeme všem! P. Radová, říjen 2017

Školní rok 2016/2017

 

V novém školním roce jsme využili Dětský fond hned v září na podporu čtyř dětí na adaptační pobyt druháčků v Bělči. Nyní se chystáme na hory a díky vaší podpoře můžeme podpořit devět dětí a zaplatit jim polovinu pobytu i permanentky. Obrovské poděkování náleží některým rodičům –  Šafránkovi, Krůtovi, Čejkovských, Loudínovi, Křivkovi a pí Bohmová přispěli na pobyt na horách celkovou sumou 21 000,-. Pomoc dětem je zatím stanovena na 20 700,-Kč. Úžasné! Děkujeme!

Děkujeme panu Křístkovi, který poslal škole dar ve výši 10 000,- Kč.

Našimi sponzory jsou i rodiče, kteří nám svými odbornými radami šetří spoustu peněz.

Školní rok 2015/2016

 

Ráda bych vás informovala o našem Dětském fondu. V letošním školním roce se díky tomuto fondu podařilo podpořit tři prvňáčky na adaptačním pobytu v září. Celkem o třináct dětí víc s námi mohlo jet na hory.  Celková podpora činila 40 650,- Kč. Na letošních akcích školy – podzimní táborák, divadlo a ples se vybralo celkem 18 194,- Kč. Díky několika rodinám naší školy přibylo do Dětského fondu dalších 2 660,- Kč. V pátek 22.4. se chystáme na táborák a věříme, že se opět trochu fond naplní, abychom mohli pomoci dalším dětem. Čeká nás škola v přírodě. Děkujeme!

Jsem moc ráda, že vás mohu informovat o dalším nárůstu Dětského fondu. Na jarním táboráku se vybralo na dobrovolném vstupném 1553,- Kč, na zahradní slavnosti 1560. Společně s příspěvky některých rodičů – p. Charvát, Matouškovi, Fischerovi – se Dětský fond naplnil k 31.8.2016 na 11663,- Kč a to po odečtení finanční podpory pěti dětem na školu v přírodě. Děkujeme!

Školní rok 2014/2015

 

Závěrem školního roku bych Vás ráda informovala o velkém úspěchu naší výtvarné aukce, která posílila náš Dětský fond o 16 060,-Kč. Díky naší úžasné výtvarnici Míše a keramičce Elišce, vznikla krásná dětská díla. Zkušenosti s aukcí máme nepatrné, poslední byla před 6ti lety. Vsadili jsme na jednoho tatínka, pro kterého je moderování denním chlebem a dobrá věc se podařila! Pan Koranteng ve spolupráci s rodiči dokázal za dětská díla vydražit sumu 16 060,-Kč. Máme z toho obrovskou radost. Další děti budou moci s námi jet na zimní či letní pobyty! Děkuji rodičům, kteří se o díla svých dětí bili až do konce. Byly to nervy! V červnu díky Dětskému fondu odjelo na hory o 3 děti více. Budete-li mít nápad, jak ještě posílit Dětský fond, budu Vám vděčná!

Velmi ráda Vás seznámím s novými velmi příjemnými čísly, co se týče našeho dětského fondu. Z podzimního táboráku byl výtěžek 1645,-Kč. Děkujeme rodinám – Křivkovi, Pavlíčkovi, Fischerovi, Charvátovi za osobní příspěvky do Dětského fondu.  Výtěžek z vánočního divadla a zahradní slavnosti z konce června 2014 činí 10 549,-Kč. Náš Páťácký ples byl velmi úspěšný hlavně díky tombole. Celkový výtěžek byl 10 501,- Kč. Z jarního táboráku se podařilo vyzískat 1909,- Kč. Toto všechno úsilí naprosto plní svůj účel. V tomto roce byl zaplacen pobyt na horách třem dětem v hodnotě 15 810,- Kč. I možnost uhradit školu v přírodě je stále otevřená. Děkujeme!!!

Tento rok se nám poměrně navýšil Dětský fond. Vzhledem ke skutečnosti, že máme na škole poměrně velký počet sourozenců, je pro rodiče náročné poplatit akce typu hory pro obě děti. Cílem letošního použití Dětského fondu je umožnit sourozencům odjet na hory. Dohodla jsem se s rodiči, že pobyt jednoho dítěte zaplatí oni a jeden škola. Děti, které ještě vloni na horách byly, by letos odjet nemohly. Věřím, že se podaří fond ještě posílit a několik sourozeneckých párů díky fondu na hory odjede. Z loňského roku je zde 2071,- Kč, po výzvě k rodičům se sešlo od rodičů 4 450,- Kč, výtěžek z akcí táboráku včetně bazaru je 1511,- Kč a do kasičky Dětský fond na táboráku přispěli rodiče či jiní příznivci naší školy sumou 1 645,- Kč. Celkem je tedy na účtu Dětského fondu k dnešnímu dni 9 677,- Kč. Výtěžky z dalších akcí jako je divadlo či Páťácký ples budou taktéž použity do Dětského fondu.

Stejně jako vloni děkujeme paní Machytkové za zprostředkování nového písku od Metrostavu na pískové plochy na školní zahradě.

Podzimní táborák 17. října byl výbornou akcí pro první neformální setkání rodičů v tomto školním roce. Zároveň byla vyslána prosba do řad tatínků ohledně pomoci s drobnými opravami. Byly vytvořeny dvě party – první ve složení již osvědčeného dua – p. Svoboda a p. Husar. Tito dva pánové opravovali šatnové dvířky a prolézačky. Druhá parta byla vytvořena p. Mikulou a p. Rezkem. Ti se věnovali výměně zářivkových trubic, krytů. Další trubice a startéry do zářivek nám sponzorsky sehnal p. Svoboda. Moc děkujeme.

Velké poděkování náleží pěti rodinám z 1. třídy, které přispěly na nový kabát třídy celkovou sumou 31 500,- Mockrát děkujeme.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Souhlasím

Váš e-mail byl odeslán

Zavřít

Děkujeme

Váš e-mail jsme uložili do naší databáze.

Zavřít

Odhlášeno

Novinky již nebudete dostávat. Kdykoliv se můžete znovu přihlásit.

Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít