Granty

ŠABLONY III

Bratrská škola využila možnosti se zapojit do rozvojového programu MŠMT Šablony III, který je financován z peněz Evropské unie. Podle potřeb školy si lze určit, na co čerpat možné prostředky. Vzhledem k několikaměsíční distanční výuce v minulém školním roce jsme se rozhodli čerpat finanční prostředky zejména na doučování dětí. Je tak možné pomoci dětem, kterým distanční výuka nedokázala nahradit denní výuku ve škole a jsou ohroženi zvýšenou školní neúspěšností. Další část dotace byla použita na nákup IT techniky, konkrétně dvanácti tabletů pro výuku. Finanční podpora je také určena na dva projektové dny, z nichž jeden již proběhl v červnu 2021. Celková přidělená částka je 406 061,-Kč a bude čerpána v průběhu dvou let, tedy do konce ledna 2023.

Zapsala Pavlína Radová 1. 2. 2021, upraveno 18. 2. 2022

GRANT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

V roce 2020 nám byla přidělena neinvestiční účelová dotace na základě grantuhl. města Prahy. Celkem jsme žádali na několik projektů ve výši 228 000,-Kč, poskytnuto nám bylo 47 500,-Kč na tři projekty: 1. Preventivní program pro žáky Bratrské školy v oblasti rizikového chování na internetu 2. Vzdělávání pedagogických pracovníků Bratrské školy 3. Divadelní představení Bratrské školy. Zpracování projektu i jeho vyhodnocení se ujala Marta Pasková. Patří jí poděkování.

Zapsala Pavlína Radová 1. února 2021

MAP II

Bratrská škola se zapojila v rámci škol na městské části Prahy 7 do MAP II – místního akčního plánu pro vzdělávání. V rámci tohoto projektu nám bylo zapůjčeno na používání několik věcí, které jsme vyhodnotili jako potřebné pro naši školu - mlhoviště, trampolína a barevná kopírka, to vše v hodnotě 34 968,-Kč. Naše škola je velmi vděčná za tuto podporu. Veškeré informace o MAPu II najdete na webu MAP II Praha 7 zde a také zde

Zapsala Pavlína Radová 1. února 2021

 

FOND NA PODPORU CÍRKEVNÍHO ŠKOLSTVÍ

Ve školním roce se nám opět podařilo získat příspěvek z fondu našeho zřizovatele - Českobratrské církve evangelické - finanční podporu na pobyty našich žáků v Bělči. Celková výše finančního příspěvku byla 50 000,-Kč. Vzhledem k zákazu výjezdů škol na různé pobyty v červnu 2020, byla celá částka využita až na podzim. V září během dvou týdnů se podařilo vyjet celkem šesti třídám, ať již na adaptační či přírodovědné pobyty. Všichni noví pedagogové i žáci měli možnost se pět dnů poznávat a vytvářet nové vztahy a přátelství. Vzhledem ke skutečnosti, že v říjnu museli všichni žáci přejít na distanční výuku, považujeme tento pobyt za velmi přínosný. Děkujeme.

Zapsala Pavlína Radová 1. února 2021

 

INKLUZE A MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA V BRATRSKÉ ŠKOLE

Od září 2018 do června 2021 byl realizován projekt Inkluze a multikulturní výchova v Bratrské škole, který byl splufinancován EU v rámci programu Operační program Praha - pól růstu ČR. Finanční prostředky byly určeny na projektovou výuku zaměřenou především na multikulturní výchovu, dále vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků se zaměřením na práci s dětmi s odlišným mateřským jazykem a také na komunitní aktivity školy. Celková částka využitá z programu činila 453 424 Kč. Bližší informace o realizovaných aktivitách najdete na našich stránkách zde

 

NADAČNÍ FOND ČCE 

Pravidelně žádáme o finanční příspěvky k Nadačnímu fondu ČCE. Na adaptační pobyt pro prvňáčky a rozlučkový pobyt pro páťáky pro školní  rok 2017/ 2018  jsme obdrželi 45 000,-Kč, rok předtím 50 000,-Kč. V roce 2016 jsme dostali 15 000,- Kč na prezentaci školy k 25. výročí založení Bratrské školy. I pro rok 2019 se nám podařilo získat 50 000,- Kč na rozlučkový pobyt 5. třídy v červnu a adaptační pobyt 1. třídy v září.

PRIMÁRNÍ PREVENCE

Dne 27. 3. 2018 jsme získali účelovou neinvestiční dotaci z grantového programu Hl. m. Prahy pro oblast primární prevence rizikového chování ve školách ve výši 13 900,-Kč. V průběhu školního roku 2018/2019 byli do tohoto programu zapojeni žáci 4. a 5. ročníku.

 

GRANTOVÝ PROGRAM ČCE

V září 2018 jsme podali žádost k naší církvi v programu "Rozvoj sborů, výchova a vzdělávání 2018" s názvem projektu – "Tvorba nových webových stránek pro Bratrskou školu" v celkové výši  99 825,- Kč. Deset procent uhradila škola a zbylých 89 842,- Kč jsme dostali v rámci grantu. 

 

DAR

Společnost Český florbal nám věnovala v únoru 2018  šest kusů florbalových hokejek a jeden míček a to ve výborné kvalitě. Skvělé!

RODILÝ MLUVČÍ V HODINÁCH VÝTVARNÉ VÝCHOVY

Dne 13. 1. 2016 jsme získali  20 000,-Kč na výuku anglického jazyka s rodilým mluvčím ve výtvarné výchově. Jednalo se o dotaci od MČ Prahy 7 z programu: Rozvoj jazykového vzdělávání žáků

KOMPENZAČNÍ POMŮCKY – MŠMT

V roce 2015 se podařilo získat v rámci rozvojového programu Kompenzační učební pomůcky pro žáky se zdravotním postižením peníze v hodnotě 12 000,-Kč na audioknihy, tandem desky a písková písmena.

NADAČNÍ FOND ČCE

V roce 2015 byla podpořena naše žádost Nadačním fondem ČCE na vybavení nové učebny v hodnotě 23 800,- Kč.

HOROLEZECKÁ STĚNA

V rámci rozvojového programu MŠMT se podařilo získat 20 000,– Kč. Tentokrát jsme dostali peníze na pořízení mini horolezecké stěny, která pomáhá všem dětem k rozvoji koordinace pohybu. Stěnu dofinancovala 5ti tisíci Paní Gladišová. Děkujeme. P. Radová, 24. září 201

HRNČÍŘSKÝ KRUH

V rámci rozvojového programu MŠMT se podařilo získat 25 000,–Kč. 21 000,– je účelově vázáno na hrnčířský kruh, který spolusponzoroval pan Heřman, další 4 000,–Kč budou použity na zakoupení programů pro nápravu poruch učení a kompenzační pomůcky. Kruh jsme hned druhý den zakoupili. Točit budou mít možnost kromě dětí i jejich maminky. P. Radová, 7. listopadu 2010

  • Rok 2010 byl také úspěšný co se týče grantů. Kulatý stůl zahraničních dárců nám poskytl 300 000,–Kč na zmodernizování školy od počítačové techniky po vybavení tříd i sportovních potřeb na zahradu.
  • Nadační fond pro podporu církevního školství nám daroval 30 000,–Kč na Projekt: Hrajeme, zpíváme, tvoříme!. P: Radová, 3.5. 2010
  • Na rok 2009 jsme získali od Nadačního fondu na podporu církevního školství 100 000Kč. Tyto finanční prostředky budou využity především na nákup notebooků, dále sportovních potřeb a supervizi. 25.dubna 2009, P. Radová

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Souhlasím

Váš e-mail byl odeslán

Zavřít

Děkujeme

Váš e-mail jsme uložili do naší databáze.

Zavřít

Odhlášeno

Novinky již nebudete dostávat. Kdykoliv se můžete znovu přihlásit.

Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít