Náš tým

Mgr. Rostislav Konopa

Mgr. Rostislav Konopa

ředitel školy, třídní učitel 7. třídy
e-mail: rostislav.konopa@bratrska.cz

RNDr. Hana Pokorná

RNDr. Hana Pokorná

zástupkyně ředitele školy, třídní učitelka 6. třídy
e-mail: hana.pokorna@bratrska.cz

Ing. Hana Kadlecová

Ing. Hana Kadlecová

vedoucí vychovatelka, vychovatelka 4. třídy
e-mail: hana.kadlecova@bratrska.cz

Jana Hubatová

Jana Hubatová

hospodářka školy
e-mail: jana.hubatova@bratrska.cz

Mgr. Karel Müller

Mgr. Karel Müller

farář, etická výchova, biblické hodiny
e-mail: karel.muller@bratrska.cz

Tereza Kluzová

Tereza Kluzová

třídní učitelka 0. třídy
e-mail: tereza.kluzova@bratrska.cz

Mgr. Alena Bělohubá

Mgr. Alena Bělohubá

třídní učitelka 1. třídy
e-mail: alena.belohuba@bratrska.cz

Mgr. Karla Soukupová

Mgr. Karla Soukupová

třídní učitelka 2. třídy
e-mail: karla.soukupova@bratrska.cz

Nast. Gabriela Kadidlová Maksumićová

Nast. Gabriela Kadidlová Maksumićová

třídní učitelka 3. třídy
e-mail: gabriela.maksumicova@bratrska.cz

Bc. Alena Sokolová

Bc. Alena Sokolová

třídní učitelka 4. třídy
e-mail: alena.sokolova@bratrska.cz

Galina Novotná

Galina Novotná

třídní učitelka 5. třídy a český jazyk v 8. třídě
e-mail: galina.novotna@bratrska.cz

Mgr. Kamila Gottfriedová

Mgr. Kamila Gottfriedová

třídní učitelka 8. třídy, fyzika, chemie, přírodopis, výchova ke zdraví
e-mail: kamila.gottfriedova@bratrska.cz

Bc. Michaela Vaněčková

Bc. Michaela Vaněčková

výtvarná výchova
e-mail: michaela.vaneckova@bratrska.cz

Sam Baxter Whitten

Sam Baxter Whitten

anglický jazyk, výtvarná výchova
e-mail: sam.whitten@bratrska.cz

Mgr. Marta Pasková

Mgr. Marta Pasková

anglický jazyk
e-mail: marta.paskova@bratrska.cz

MgA. Daniel Razím

MgA. Daniel Razím

hudební a dramatická výchova, dějepis a výchova k občanství
e-mail: daniel.razim@bratrska.cz

Mgr. Vladěna Franců

Mgr. Vladěna Franců

asistentka pedagoga a vychovatelka 1. třídy
e-mail: vladena.francu@bratrska.cz

Bc. Eva Háchová

Bc. Eva Háchová

asistentka pedagoga 2. třídy
e-mail: eva.hachova@bratrska.cz

MgA. Radka Vyplašilová

MgA. Radka Vyplašilová

asistentka pedagoga 3. třídy
e-mail: radka.vyplasilova@bratrska.cz

Mgr. Klára Pokorná

Mgr. Klára Pokorná

asistentka pedagoga 4. třídy
e-mail: klara.pokorna@bratrska.cz

Eliška Tomanová

Eliška Tomanová

asistentka pedagoga 5. třídy
e-mail: eliska.tomanova@bratrska.cz

Hana Mašková

Hana Mašková

asistentka pedagoga 6. třídy
e-mail: hana.maskova@bratrska.cz

Ing. Karolína Čápová

Ing. Karolína Čápová

matematika, asistentka pedagoga 8. třídy, vychovatelka 5. třídy
e-mail: karolina.capova@bratrska.cz

Mgr. Ivana Matějková

Mgr. Ivana Matějková

německý jazyk
e-mail: ivana.matejkova@bratrska.cz

Ing. Martin Zoubek

Ing. Martin Zoubek

zeměpis, svět práce
e-mail: martin.zoubek@bratrska.cz

Mgr. Jana Zelenková

Mgr. Jana Zelenková

vychovatelka 2. třídy
e-mail: jana.zelenkova@bratrska.cz

Jan Průcha

Jan Průcha

informatika, vychovatel 3. třídy
e-mail: jan.prucha@bratrska.cz

Alena Charouzová

Alena Charouzová

vychovatelka 3. třídy
e-mail: alena.charouzova@bratrska.cz

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Souhlasím

Váš e-mail byl odeslán

Zavřít

Děkujeme

Váš e-mail jsme uložili do naší databáze.

Zavřít

Odhlášeno

Novinky již nebudete dostávat. Kdykoliv se můžete znovu přihlásit.

Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít