ZÁJMOVÉ KROUŽKY 2023/24

 

Přehled kroužků na 2. pololetí školního roku 2023-24 najdete v tabulce zde.

Kroužky končí v týdnu od 10. června. 

 

Informace k platbě kroužků najdete zde. Šachový a gymnasticko-lezecký kroužek budou placeny přímo pořádajícím organizacím.

 

Aktualizováno 1. 6. 2024

 

HUDEBNĚ-DRAMATICKÉ KROUŽKY

DRAMATICKÝ KROUŽEK 1.-5. tř.

MgA. Daniel Razím

(cena 1 800 Kč)

 • středa 14:00 – 15:00 - min. počet 10 žáků

Chcete objevit, co ve vás je a co můžete dát druhým? Získat nové kamarády, vymýšlet si, hrát si s příběhy, zkusit stát se na chvíli někým jiným, vcítit se do jeho situace, hledat různé možnosti rozhodování a dozvědět se tak něco o sobě a o světě kolem nás? Těší vás učit se prožitkem a rozvíjet svou fantazii, literární, pohybové a komunikační nadání? Budeme pracovat s improvizačními, pohybovými a pantomimickými cvičeními, hrami a etudami, předměty, rekvizitami, literárními texty, s hudbou i výtvarnými technikami. Nahlédneme do různých možností a způsobů divadelní tvorby a budeme se učit své nápady, myšlenky a pocity bez obav a s originální invencí sdělit svému okolí.

Pokud by někdo z 2. stupně měl vážný zájem o dramatický kroužek, kontaktujte prosím pana učitele Daniela.

VÝTVARNÉ KROUŽKY

KERAMICKÝ KROUŽEK pro 0. ročník

Eliška Tomanová

(cena 1 700 Kč)

 • úterý 13:15 – 14:00, min. počet dětí: 6

V naší keramické dílně jsou vítáni i předškoláci. Modelování z přírodní hlíny přináší dětem nejen radost, ale i rozvoj jemné motoriky, prostorového vnímání a fantazie. Děti vyzkouší různé typy hlíny, engob a glazur a hlavně to, jak dovedou ztvárnit ten krásný svět kolem nás.

KERAMICKÝ KROUŽEK pro 1.-2. ročník

Eliška Tomanová

(cena 1 700 Kč)

 • středa 14:00 - 15:00, min. počet dětí: 6, max. 14

Pro školáky je připravena dobře vybavená dílna v suterénu školy, kde se děti mohou seznámit s technologií keramiky, rozvíjet svou jemnou motoriku, fantazii i vztahy mezi sebou. Tato činnost je velmi dobrá ve spojení s nácvikem psaní. V 1. pololetí proto vždy, zvláště s prvňáčky, chvíli malujeme nebo jinak procvičujeme prsty a tahy písmen. Dále pokládáme základní dovednosti modelování, dekorování a práce na hrnčířském kruhu (prvňáčci až v 2. pololetí). Výsledky této odpolední zájmové aktivity vystavujeme v hale školy.

KERAMICKÝ KROUŽEK 3.-5. tř.

Eliška Tomanová

(cena 1 700 Kč)

 • pondělí 14:00 - 15:00, min. počet dětí: 6, max. 14.

Pro tvořivé děti je zde příležitost i pro ztvárnění vlastních nápadů, zážitků a témat, rozšířených možností keramických technologií, točení na hrnčířském kruhu i kombinování materiálů. Je zde prostor pro společnou práci a podílení se na prodejních akcích. Objekty jsou průběžně vystavovány v hale školy.

 

GRAFIKA pro 2.-9. ročník

Bc. Michaela Vaněčková 

(cena 1 800 Kč)

 • čtvrtek 15:40 – 16:40, maximální počet žáků: 8

Rozvíjení fantazie formou výtvarné hry. Seznámení se s uměleckými technikami. Podpora estetického rozvoje osobnosti s individuálním přístupem. Základy grafiky, kresby, malby, tvoření pomocí klasických technik i s netradičními materiály. Pro zájemce možnost přípravy na talentové zkoušky na výtvarné obory.

KROUŽEK RUČNÍCH PRACÍ pro 1.-5. ročník

Bc. Alena Sokolová 

(cena 1 600 Kč)

 • čtvrtek 14:30 - 15:30, minimální počet dětí: 5

Do kroužku zvu všechny nadšené tvůrce a návrháře. Budeme poznávat různé způsoby, jak vyrábět zajímavé a originální věci pomocí motání, kroucení, vázání, šití, splétání, pletení, apod. Využijeme přírodní i moderní materiály k tvoření. Ukážeme si, jak vzniká nový výrobek od nápadu přes návrh až k jeho dokončení. Pokud bude možnost, občas se vyrazíme podívat i na nějakou zajímavou výstavu. 

SPORTOVNĚ-POHYBOVÉ KROUŽKY

 

 

FLORBAL 

Nast. Gabriela Kadidlová

(cena  1 700 Kč )

 • úterý 14:00 - 15:00 (1.-5. ročník)

Cílem kroužku je nadchnout děti pro florbal a naučit je základům hry (správná techniky hry s míčkem, technika přihrávek, střelby a základy pravidel). Jde o to, aby se děti florbalem bavily, hra je těšila a zároveň se něco naučily. Florbal je pro děti zábava, učí je spolupráci a fair play jednání. Skóre není při utkáních tak důležité, jde hlavně o to si hru užít a zlepšovat se. Max. počet je 12 žáků na skupinu. (V případě malého počtu přihlášených mladších žáků bude kroužek sloučen do jednoho od 14:00.)

 

GYMNASTICKO-LEZECKÝ KROUŽEK pro 0.-5. ročník

Jungle sport park Holešovice

(cena 320 Kč / lekci)

 • čtvrtek 14:30 - 15:30

Do nabídky kroužků se vrací gymnasticko-lezecký kroužek, děti si budou vyzvedávat pracovníci Jungle sport parku 14. hod. a po skončení lekce děti opět přivedou do 16.00 hod. ke škole. Bližší informace zde.

ŠACHOVÝ KROUŽEK pro 1.-5. tř.

Šachová škola Vávra & Černoušek

(cena: 2 200 Kč) 

 • středa 14:30 - 15:15

Kroužek je určen všem žákům 1. stupně. Cílem je, aby si děti osvojily základní pravidla a strategie šachu a současně aby k této hře získaly kladný vztah a dobře se u ní pobavily. Část kroužku je věnována výuce a opakování základů a další pak samotnému hraní, kde si děti mohou všechno naučené ihned vyzkoušet.

Další informace zde. Platba za kroužek podle pokynů Šachové školy. 

Začátek 4. 10. 2023, konec 29. 5. 2024.

JAZYKOVÉ KROUŽKY

ANGLIČTINA HOORAY LET'S PLAY pro 0. ročník

Mgr. Marta Pasková

(cena 1 600 Kč)

 • min. počet dětí: 6 -  v tomto pololetí nebude probíhat

Kroužek je určen pro děti z přípravné třídy, ať už jsou úplní začátečníci nebo mírně pokročilí. Cílem kroužku je uvádění dětí do angličtiny zábavnou formou na audio-orální bázi, tedy bez čtení a psaní.

Náplní kroužku bude osvědčený kurz Hooray Let's Play, který dětem poskytne atraktivní prostředí pro přirozené osvojování jazyka. Čekají nás písničky, příběhy, spousta zábavných her a maňásek Peter Panda, který dětem s angličtinou bude pomáhat.

Z každé hodiny si děti odesou pracovní list nebo miniknížečku, aby si mohly nabyté vědomosti zopakovat doma a rodiče měli přehled o výuce.

 

ANGLIČTINA HAPPY HOUSE 1 pro 1. ročník

Mgr. Marta Pasková

(cena 1 900 Kč / 1. pololetí, 1 600 Kč / 2. pololetí)

 • pondělí 14:00 – 14:45, min. počet dětí: 6, max: 12

Kroužek je určen pro žáky první třídy, kteří se již angličtinu učili, i pro ty, kteří s ní začínají. Cílem kroužku je uvádění dětí do angličtiny zábavnou formou na audio-orální bázi, tedy bez čtení a psaní.

Náplní kroužku bude kurz Happy House 1, který děti vhodně připravuje na školní výuku angličtiny od 2. třídy a zároveň umožňuje těm, které se již angličtinu učily, aby si zopakovaly, upevnily a rozšířily již nabyté jazykové dovednosti. Kurz Happy House je plný příběhů, písniček a her, obsahuje také lekce zaměřené na kulturu, reálie a mezipředmětové vztahy.

Každé dítě bude mít svůj pracovní sešit se spoustou zábavných úkolů a audio CD s písničkami a příběhy z kurzu. Rodiče tak budou mít o výuce přehled a také možnost opakovat si s dítětem i doma.

Cena za 1. pololetí obsahuje částku za pracovní sešit ve výši 300 Kč.

 

 

ENGLISH CLUB

Sam Baxter Whitten

(cena 2 400 Kč / min. 15 lekcí)

 • úterý 13:00 - 13:45 (2. ročník)
 • úterý 14:00 - 14:45 (3. ročník)
 • středa 14:00 - 14:45 (4.-5. ročník)

Each club is catered to the specific needs of the primary students attending: age, level and size of class. The classroom activities include and are not limited to: interactive games, songs, stories/books, short video clips, whiteboard games and games (board games and cards). Occasionally there will be a small project, e.g., art craft or holiday gift, small science experiment/task, theatrical play, keeping in mind projects intended for the appropriate age level.

 

CULTURE SHOCK CLUB

Sam Baxter Whitten

(cena 2 400 Kč / min. 15 lekcí)

 • úterý 15:00 - 15:45 (6.-7. ročník)
 • (8.-9. ročník) - v tomto pololetí nebude probíhat

This club is to inspire children to use their creativity and have fun learning about the arts. The secondary students will explore films, animation, graphic novels/comics, literature and art history/modern art. The topics within each category will include types of genres, storyboards, character development, filming/animation techniques, etc. and will be accomplished through presentations, group discussions, research, mini quizzes and a few small projects.

TECHNICKÉ KROUŽKY

POLYTECHNICKÝ KROUŽEK 3.-5. ročník

Nast. Gabriela Kadidlová

(cena 2 100 Kč)

 • úterý 15:15-16:15

Kroužek je určen pro zvídavé chlapce a děvčata, kteří chtějí objevovat vědu a techniku kolem nás. 

Náplň kroužku: základy elektrotechniky - elektronické stavebnice (Boffin, Voltík, Merkur), nepájivá pole, pájení, základy měření multimetrem, seznámení s robotikou, fyzikální jevy kolem nás a jejich praktické aplikace, základy 3D tisku. 

Max. kapacita 10 žáků.

OSTATNÍ KROUŽKY

PSYCHOHYGIENA 6.-9. ročník

Mgr. Karel Müller

(cena 2 200 Kč)

 • pondělí 15:40 - 16:40 (Psychohygiena 2 - pouze pro ty, kteří chodili v loňském roce)
 • (Psychohygiena 1 - pro nové zájemce) - v tomto pololetí nebude probíhat

Kroužek psychohygieny nabízím z toho důvodu, že vnímám, jak koronakrize ovlivnila psychické zdraví nás všech a hlavně dětí. Tento kroužek chci nabídnout našim žákům jako příležitost objevování svého duševního prožívání, zvládání emocí a různých těžkostí. V rámci kroužku se naučíme relaxovat a základy mindfulness. Mým cílem je, aby zde vznikl bezpečný prostor, kde děti můžou poznávat sami sebe a sdílet svoje myšlenky s ostatními.

Kroužek psychohygieny není psychoterapie ani terapeutická skupina. V psychohygieně stejně jako v hygieně jde o prevenci. Proto se budeme soustředit na obecná témata z oblasti duševního zdraví a trénovat relaxaci, ale může se stát, že v rámci kroužku narazíme také na těžká témata. Pokud šlo u Vašeho dítěte o něco vážného, tak Vás na to upozorním a můžu Vám případně pomoci vyhledat odbornou pomoc.

Maximální počet účastníků je 8.

KŘESŤANSKÝ KLUB DEBORA 1.-5. ročník

Mgr. Karel Müller

(zdarma)

 • pondělí 14:45-15:30

Školní kaplan Karel Müller a paní učitelka z 3. třídy Karla Soukupová zvou děti do školního klubu Debora, kde se budeme spolu věnovat zpěvu křesťanských písní, čtení z Bible a společné modlitbě. Kroužek je určen pro žáky a žákyně 1. stupně, jejichž rodiče mají zájem na prohlubování křesťanské víry u svých dětí na půdě naší školy.

VČELAŘSKÝ KROUŽEK "Bratrsko-sesterské včely"

Julie Včeláková

(cena 3 600 Kč / rok)

 • čtvrtek 15:00 - 16:30, max. počet 12 dětí

... Včely všemi smysly... Včely napříč staletími... Včely napříč kontinenty... Společně se seznámíme nejen se životem včelky medonosné, ale také dalších opylovatelů z řad čmeláků a včel samotářek. Podíváme se na nektarodárné keře a květiny, budeme hrát hry a učit se praktickým včelařským dovednostem, které obnáší práci se dřevem, kladivem, ale i štětci a barvou, voskem a medem.

Bližší informace najdete zde.

Kroužek začíná 5. 10. 2023.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Souhlasím

Váš e-mail byl odeslán

Zavřít

Děkujeme

Váš e-mail jsme uložili do naší databáze.

Zavřít

Odhlášeno

Novinky již nebudete dostávat. Kdykoliv se můžete znovu přihlásit.

Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít