ZÁJMOVÉ KROUŽKY 2022/23

Kroužky v tomto školním roce začínají v týdnu od 19. září 2022.

Uvedené ceny kroužků jsou platné pro jedno pololetí a platby nutno uhradit za I. pololetí do 15. října a za II. pololetí do 28. února.

Souhrnný přehled zájmových kroužků 2022/23 najdete zde (PDF dokument).

Přihlašování na kroužky bylo ukončeno, v případě dodatečného zájmu kontaktujte prosím e-mailem přímo lektora (viz kontakty v sekci Náš tým).

Upozornění: Časy kroužků se mohou mírně změnit podle potřeb družiny.

Aktualizace: 16.9.2022 17:20

HUDEBNĚ-DRAMATICKÉ KROUŽKY

HUDEBNÍ KROUŽEK 0.-1. tř.

Bc. Alena Sokolová 

(cena 1 500 Kč)

 • v tomto pololetí nebude probíhat

Hudební kroužek nabízíme pro děti, které chtějí společně prožívat radost ze zpívání, melodií a rytmů. Poznáme písně různých žánrů a hudebních stylů. Budeme objevovat své pěvecké možnosti a výrazové prostředky. Kroužek není rozhodně určen pouze pro nadané pěvce a muzikanty, ale je otevřen i dětem, které hudba a vše, co k ní patří, láká a baví. Budeme zpívat, hrát a vnímat hudbu, poznáme i různé hudební nástroje. Kromě toho se pokusíme při našich setkáních co nejvíce spolupracovat, navzájem se doplňovat, být trpěliví a nestydět se.

 

DRAMATICKÝ KROUŽEK

MgA. Daniel Razím

(cena 1 500 Kč)

 • středa 14:00 – 15:00 (1.–5. třída) - min. počet 10 žáků
 • středa 15:00 – 16:15 (2. stupeň) - min. počet 8 žáků (nekoná se: 21. 9., 19. 10., 16. 11. a 21. 12. 2022 z důvodu provozních porad pedagogického sboru)

Chcete objevit, co ve vás je a co můžete dát druhým? Získat nové kamarády, vymýšlet si, hrát si s příběhy, zkusit stát se na chvíli někým jiným, vcítit se do jeho situace, hledat různé možnosti rozhodování a dozvědět se tak něco o sobě a o světě kolem nás? Těší vás učit se prožitkem a rozvíjet svou fantazii, literární, pohybové a komunikační nadání? Budeme pracovat s improvizačními, pohybovými a pantomimickými cvičeními, hrami a etudami, předměty, rekvizitami, literárními texty, s hudbou i výtvarnými technikami. Nahlédneme do různých možností a způsobů divadelní tvorby a budeme se učit své nápady, myšlenky a pocity bez obav a s originální invencí sdělit svému okolí.

VÝTVARNÉ KROUŽKY

KERAMICKÝ KROUŽEK pro 0. ročník

Eliška Tomanová

(cena 1 700 Kč)

 • středa 13:15 – 14:00

V naší keramické dílně jsou vítáni i předškoláci. Modelování z přírodní hlíny přináší dětem nejen radost, ale i rozvoj jemné motoriky, prostorového vnímání a fantazie. Děti vyzkouší různé typy hlíny, engob a glazur a hlavně to, jak dovedou ztvárnit ten krásný svět kolem nás.

KERAMICKÝ KROUŽEK pro 1. ročník

Eliška Tomanová

(cena 1 700 Kč)

 • středa 14:00 – 15:00, min. počet dětí: 6, max. 14

Pro nové školáky je připravena dobře vybavená dílna v suterénu školy, kde se děti mohou seznámit s technologií keramiky, rozvíjet svou jemnou motoriku, fantazii i vztahy mezi sebou. Tato činnost je velmi dobrá ve spojení s nácvikem psaní. V 1. pololetí proto vždy chvíli malujeme nebo jinak procvičujeme prsty a tahy písmen. Dále pokládáme základní dovednosti modelování a dekorování, v 2. pololetí je příležitost točit na hrnčířském kruhu. Kromě tvoření s různými typy hlíny a zdobení engobami a glazurami je náš čas obohacen o relaxační prvky. Letos naše pozornost bude věnována také keramice jinde ve světě. Výsledky této odpolední zájmové aktivity vystavujeme v hale školy.

KERAMICKÝ KROUŽEK 

Eliška Tomanová

(cena 1 700 Kč)

 • pondělí 14:00 - 15:00 (4.-5. ročník)
 • úterý 14:00 - 15:00 (2.-3. ročník)
 • úterý 15:00 - 16:00 (6.-7. ročník)

Pro tvořivé děti je zde příležitost i pro ztvárnění vlastních nápadů, zážitků a témat, rozšířených možností keramických technologií, točení na hrnčířském kruhu i kombinování materiálů. Je zde prostor pro společnou práci a podílení se na prodejních akcích. Objekty jsou průběžně vystavovány v hale školy. Min. počet dětí v jedné skupině: 6, max. 14.

GRAFIKA pro 2.-8. ročník

Bc. Michaela Vaněčková 

(cena 1 700 Kč)

 • čtvrtek 14:45 – 15:45

Rozvíjení fantazie formou výtvarné hry. Seznámení se s uměleckými technikami. Podpora estetického rozvoje osobnosti s individuálním přístupem. Základy grafiky, kresby, malby, tvoření pomocí klasických technik i s netradičními materiály. Pro zájemce možnost přípravy na talentové zkoušky na výtvarné obory. Maximální počet žáků: 8.

KROUŽEK RUČNÍCH PRACÍ

Bc. Alena Sokolová 

(cena 1 500 Kč)

 • čtvrtek 14:30 - 15:15 (1.-2. tř.)

 • čtvrtek 15:15 - 16:00 (3.-5. tř.)

Do kroužku zvu všechny nadšené tvůrce a návrháře. Budeme poznávat různé způsoby, jak vyrábět zajímavé a originální věci pomocí motání, kroucení, vázání, šití, splétání, pletení, apod. Využijeme přírodní i moderní materiály k tvoření. Ukážeme si, jak vzniká nový výrobek od nápadu přes návrh až k jeho dokončení. Pokud bude možnost, občas se vyrazíme podívat i na nějakou zajímavou výstavu. 

SPORTOVNĚ-POHYBOVÉ KROUŽKY

TANEČNÍ KROUŽEK 0.-5. tř.

Bc. Alena Sokolová 

(cena 1 500 Kč)

 • úterý 15:30 – 16:30

Kroužek bude zaměřený především na pohybové, prostorové a koordinační schopnosti dětí. Každá hodina se bude skládat z úvodní zahřívací části, dále bude následovat protažení svalů a kloubů, pro zvýšení jejich pohyblivosti a rozsahu. Provázet nás bude rozmanitá hudba, ale i rytmus a různé zvuky. Můžeme na ně tančit, improvizovat. Naučíme se základní taneční pohyby a kroky a pojmenujeme si je. V kroužku budeme společně tančit párové i kruhové tance. Kdo bude mít svůj taneční nápad, choreografii, bude mít možnost tanec ukázat ostatním. Pokud to půjde, vydáme se i na nějaké zajímavé představení. 

 

 

FLORBAL 

Nast. Gabriela Kadidlová

(cena  1 500 Kč )

 • úterý 13:30 - 14:30 (1.-2. ročník) - v 1. pololetí nebude probíhat
 • úterý 14:00 - 15:00 (3.-5. ročník)

Cílem kroužku je nadchnout děti pro florbal a naučit je základům hry (správná techniky hry s míčkem, technika přihrávek, střelby a základy pravidel). Jde o to, aby se děti florbalem bavily, hra je těšila a zároveň se něco naučily. Florbal je pro děti zábava, učí je spolupráci a fair play jednání. Skóre není při utkáních tak důležité, jde hlavně o to si hru užít a zlepšovat se. Max. počet je 12 žáků na skupinu (v případě volných míst lze doplnit kapacitu 1. skupiny žáky z 0. tř.).

JAZYKOVÉ KROUŽKY

ENGLISH CLUB

Sam Baxter Whitten

(cena 2 400 Kč / 15 lekcí)

 • pondělí 13:15 - 14:00 (2. ročník)
 • pondělí 14:30 - 15:15 (3.-4. ročník)
 • čtvrtek 14:00 - 14:45 (5.-6. ročník)
 • čtvrtek 15:00 - 15:45 (7.-8. ročník)

Each hour lesson is catered to the specific needs of the children attending: age, level and size of class. The classroom activities include and are not limited to: interactive games, songs, stories/books, short video clips, whiteboard games and games (board games and cards). Occasionally there will be a small project, e.g., small science experiment/task, creating a simple commercial, art craft or holiday gift, keeping in mind projects intended for the appropriate age level.

The beginning of the lesson starts with a 10 - 15 minute introduction of the language aim and topic of the day. The rest of the lesson will allow time for the games. The students will be given a small notebook, in the beginning of the semester, to record their individual progress.

 

ANGLIČTINA HAPPY HOUSE 1 pro 1. ročník

Mgr. Marta Pasková

(cena 1 500 Kč)

 • pondělí 13:15 – 14:00, min. počet dětí: 6, max: 12

Kroužek je určen pro žáky nulté a první třídy, kteří se již angličtinu učili, i pro ty, kteří s ní začínají. Cílem kroužku je uvádění dětí do angličtiny zábavnou formou na audio-orální bázi, tedy bez čtení a psaní.

Náplní kroužku bude kurz Happy House 1, který děti vhodně připravuje na školní výuku angličtiny od 2. třídy a zároveň umožňuje těm, které se již angličtinu učily, aby si zopakovaly, upevnily a rozšířily již nabyté jazykové dovednosti. Kurz Happy House je plný příběhů, písniček a her, obsahuje také lekce zaměřené na kulturu, reálie a mezipředmětové vztahy.

Každé dítě bude mít svůj pracovní sešit se spoustou zábavných úkolů a audio CD s písničkami a příběhy z kurzu. Rodiče tak budou mít o výuce přehled a také možnost opakovat si s dítětem i doma.

 

ANGLIČTINA HOORAY LET'S PLAY pro 0. ročník

Mgr. Marta Pasková

(cena 1 500 Kč)

 • úterý 13:15 – 14:00, min. počet dětí: 6

Kroužek je určen pro děti z přípravné třídy, ať už jsou úplní začátečníci nebo mírně pokročilí. Cílem kroužku je uvádění dětí do angličtiny zábavnou formou na audio-orální bázi, tedy bez čtení a psaní.

Náplní kroužku bude osvědčený kurz Hooray Let's Play, který dětem poskytne atraktivní prostředí pro přirozené osvojování jazyka. Čekají nás písničky, příběhy, spousta zábavných her a maňásek Peter Panda, který dětem s angličtinou bude pomáhat.

Z každé hodiny si děti odesou pracovní list nebo miniknížečku, aby si mohly nabyté vědomosti zopakovat doma a rodiče měli přehled o výuce.

VĚDECKÉ KROUŽKY

VĚDECKÝ KROUŽEK 2.-5. ročník

Mgr. Kamila Gottfriedová

(cena 1 500 Kč)

 • pondělí 15:45-16:45

Máte doma malého zvědavce, který se stále ptá na to, jak věci kolem fungují? Pak je tento kroužek přímo pro něj.

Cílem kroužku je pomocí bezpečných a hravých experimentů seznámit děti se světem kolem nás, s přírodními jevy a jejich zákonitostmi. Lekce půjdou napříč všemi vědními obory (biologie, chemie, fyzika, technika). Na jednoduchých pokusech si ukážeme mnohdy složité jevy.

Z dětí se na 60 minut stanou vědci v menších vědeckých týmech. Náplní každé lekce bude úvodní krátké seznámení s teorií a odbornými termíny. Dominantní náplní hodiny bude buď jeden hlavní, nebo několik menších pokusů. Nezapomeneme ani na závěrečné zopakování toho nejdůležitějšího.

 

POLYTECHNICKÝ KROUŽEK 3.-4. ročník

Nast. Gabriela Kadidlová

(cena 1 800 Kč)

 • úterý 15:15-16:15

Kroužek je určen pro zvídavé chlapce a děvčata, kteří chtějí objevovat vědu a techniku kolem nás. 

Náplň kroužku: základy elektrotechniky - elektronické stavebnice (Boffin, Voltík, Merkur), nepájivá pole, pájení, základy měření multimetrem, seznámení s robotikou, fyzikální jevy kolem nás a jejich praktické aplikace, základy 3D tisku. 

Kroužek je určen primárně pro žáky 3. a 4. třídy, max. kapacita 10 žáků (v případě volných míst lze doplnit kapacitu žáky z 5. třídy)

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Souhlasím

Váš e-mail byl odeslán

Zavřít

Děkujeme

Váš e-mail jsme uložili do naší databáze.

Zavřít

Odhlášeno

Novinky již nebudete dostávat. Kdykoliv se můžete znovu přihlásit.

Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít