Spolek rodičů

Srdečně Vás zveme na členskou schůzi spolku v dolním sále Kavárny Liberál, Heřmanova 6, 170 00 Praha 7, dne 29. 11. 2023 od 18:00 hod. Pozvánka ke stažení.  

Členem spolku se může stát jakýkoli rodič žáka Bratrské školy viz. stanovy spolku.
Přihlásit se do spolku můžete prostřednictvím online formuláře.
Radu spolku můžete kontaktovat na e-mailu spolekbratrska@seznam.cz.

Spolek s názvem Spolek rodičů Bratrská (dále jen „Spolek") je samosprávný, dobrovolným, nevládním, neziskovým svazkem rodičů žáků a žákyň Bratrské školy - církevní základní škola, IČ: 48546119, se sídlem Rajská 300/3, 170 00, Praha 7.

Základním účelem a hlavní činností Spolku je:

  • prosazovat a zastávat zájmy žáků Školy a jejich zákonných zástupců, seznamovat vedení školy s náměty a připomínkami;
  • rozvíjet spolupráci a komunikaci mezi rodiči žáků, Spolkem, Školskou radou a představiteli Školy;
  • podporovat kvalitní vzdělávání i nabídku volnočasových, zahraničních i dalších aktivit žáků Školy včetně podpory žáků ohrožených sociálním vyloučením;
  • přispívat Škole dobrovolnou pomocí svých členů a poskytovat ze svého rozpočtu materiální a finanční prostředky Škole za účelem zlepšení její vybavenosti, jejího vnitřního i vnějšího prostředí a modernizace výuky;
  • aktivně spolupracovat s orgány státní správy a samosprávy v oblasti vzdělávání, kultury, zdraví a životního prostředí, spolupracovat s ostatními školami a institucemi, jejichž předmětem činnosti je zejména vzdělávání a výchova mládeže, a to i směrem k zahraničí;
  • podporovat vzdělávání učitelů a dalších zaměstnanců Školy;
  • poskytovat obecně prospěšné činnosti zejména v oblasti vzdělávání, kultury a ochrany životního prostředí, pořádat komunitní programy, vzdělávací, kulturní a sportovní akce a výlety;
  • podporovat posilování hodnot jako je vzdělanost, občanská společnost, otevřenost a tolerance a rozvíjet environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu dětí a dospělých;
  • dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, vzdělání, kultury, zdraví apod., zejména formou další veřejně prospěšné činnosti a osvětovou činností.

Žádná z hlavních činností Spolku není podnikáním ani výdělečnou činností. Hlavní činnost Spolku může být financována především, ale nejenom z členských příspěvků, grantů a sponzorských darů a ze zisku z vedlejších činností Spolku. Je-li při výkonu hlavní činnosti Spolku dosaženo příjmu, použije Spolek tyto příjmy k pokrytí nákladů na spolkovou činnost, či na úhradu své správy. Příjmy z výkonu hlavní činnosti Spolku nepřesáhnou náklady.

 

Další odkazy:

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Souhlasím

Váš e-mail byl odeslán

Zavřít

Děkujeme

Váš e-mail jsme uložili do naší databáze.

Zavřít

Odhlášeno

Novinky již nebudete dostávat. Kdykoliv se můžete znovu přihlásit.

Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít