Ročníkové práce 2022/23

 • Přežití v přírodě - dovednosti a schopnosti - Rostislav Konopa
 • Zimní táboření - vybavení, výstroj - Rostislav Konopa
 • Horolezectví - techniky, bezpečí - Rostislav Konopa
 • Můj neoblíbenější literární autor / autorka - výklad díla - Rostislav Konopa
 • Archeologické nálezy související s událostmi popsanými v Bibli - Karla Soukupová
 • Lidé Bible - biblická postava, která mě zajímá - Karla Soukupová
 • Vliv počítačových her. - Hana Pokorná
 • Ženy - matematičky, které se zapsaly do dějin. - Hana Pokorná
 • Vývoj starověké aritmetiky - Hana Pokorná
 • Významní čeští matematici - Hana Pokorná
 • Využití matematiky v oboru, který mě zajímá. - Hana Pokorná
 • Finanční gramotnost na 1. stupni ZŠ. - Hana Pokorná
 • F.Kafka - Proměna - dramaturgický rozbor postav a návrh kostýmů pro případné div. zpracování - Radka Vyplašilová
 • Rekordy ve světě rostlin - Kamila Gottfriedová
 • Živočichové v okolí mého bydliště - teorie + vlastní fotodokumentace - Kamila Gottfriedová
 • Otužování - teorie i vlastní praxe a česká stopa v historii otužování - Kamila Gottfriedová
 • Ženy ve vědě - Marie Curie Sklodowská - Kamila Gottfriedová
 • Stolpersteine in Prag- Kameny zmizelých v Praze - Ivana Matějková
 • Judaismus (v Praze) - Karel Müller
 • Budhismus (v Praze) - Karel Müller
 • Modlitba - Karel Müller
 • Doping ve sportu - Gabriela Kadidlová Maksumićová
 • Elektromobil, nebo auto se spalovacím motorem - Gabriela Kadidlová Maksumićová
 • Ženy v automobilovém sportu - Eliška Junková - Gabriela Kadidlová Maksumićová
 • Česká města ve středověku - jejich zakládání a zajímavosti ze života jejich obyvatel - Daniel Razím
 • Praha za vlády Karla IV. nebo za vlády Rudolfa II. - případně srovnání obou období - Daniel Razím
 • Dějiny umění - souhrnné zpracování zvoleného období nebo stylu - Daniel Razím
 • Kulturní a přírodní dědictví zvolené čtvrti nebo obce - návrh naučné stezky - Daniel Razím
 • Projekt Paměť národa - Vladěna Franců
 • Trénování paměti - Vladěna Franců
 • Tvorba map - Vladěna Franců
 • Kamarská keramika (Mínójská kultura). Možné vytvořit repliku. - Eliška Tomanová
 • Habánská keramika neboli fajáns novokřtěnců. Možné vytvořit repliku. - Eliška Tomanová
 • Pěstování zeleniny. Záhon, skleník, aquaponie. Vlastní výpěstky. - Eliška Tomanová
 • Queen Elizabeth II. - Marta Pasková
 • Learning in different ways (Theory of multiple intelligences) - Marta Pasková
 • C. S. Lewis: The Chronicles of Narnia - Marta Pasková
 • Varieties of English: e.g. British and American - Sam Baxter Whitten
 • English - the language of the internet - Sam Baxter Whitten
 • How to live a more Eco-friendly lifestyle - Sam Baxter Whitten
 • Artificial Intelligence: Threat or Benefit for human creativity - Sam Baxter Whitten
 • Problematika národnostních menšin v ČR - Eva Háchová
 • Vliv náboženství ve světě - Eva Háchová
 • Historie křesťanství a její vliv ve společnosti - Eva Háchová
 • Český prezident /autobiografie, výběr: Tomáš Garrigue Masaryk, Edvard Beneš, Emil Hácha - Eva Háchová
 • Proč a jak se natáčí muzika (od inspirace a pocitů k efektům a MP3) - Jan Průcha
 • Uchovávání a vyhledávání informací (od ústního podání po dlouhodobou archivaci dat hluboko pod zemí. Existují informace, co se uložit nedají?) - Jan Průcha
 • Tajemství lidského srdce (přírodověda, symbolika, přísloví) - Jan Průcha
 • Manga - fenomén dneška (móda nebo trvalá hodnota, srovnání s klasickou literaturou) - Galina Novotná
 • Literární ocenění česká i světová (smysl, kritéria, konkrétní/autor dílo - oceněno právem?) - Galina Novotná
 • Média (vliv, tištěná x on-line, světová x domácí, ověřování informací) - Galina Novotná
 • Neologismy - co jsou, používání a které teď frčí? - Galina Novotná
 • Život mrtvých jazyků /latina, starořečtina/ - Hana Mašková
 • K. J. Erben - Vodník - rozbor postav a návrh kostýmů pro případné div. zpracování pro dvě různé věk.kategorie diváků - Radka Vyplašilová
 • Význam lidových pohádek v dětství - Klára Pokorná
 • Kvalita potravin (srovnání v ruzných zemích, nutriční význam pro člověka) - Karolína Čápová
 • Vybraná země v detailu (historie, geografie, jazyk, politika, společnost, zajímavosti) - Karolína Čápová
 • Negativní aspekty internetu, sociálních sítí, mob.her (bezpečnost, společ,vztahy, vliv na lidské schopnosti, psychiku) - Karolína Čápová

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Souhlasím

Váš e-mail byl odeslán

Zavřít

Děkujeme

Váš e-mail jsme uložili do naší databáze.

Zavřít

Odhlášeno

Novinky již nebudete dostávat. Kdykoliv se můžete znovu přihlásit.

Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít