Zápis do 1. třídy

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2024/2025

K přijetí vašeho dítěte je třeba podat žádost a níže uvedené dokumenty, zaregistrovat si termín zápisu a přijít k zápisu s dítětem osobně. Po zpracování žádosti bude každému dítěti přiděleno evidenční číslo, které bude použito při vyhlášení přijatých dětí na tomto webu.

Podání žádosti o přijetí dítěte

Dokumenty:

 • žádost o přijetí do 1. ročníkuke stažení zde.
 • kopie rodného listu:  podání nutné
 • dotazník pro rodiče:  podání nutné. Ke stažení zde.
 • průvodní dopis:  není nutnou součástí, ale velmi bychom uvítali pár vět o Vašem dítěti, jeho specifikách, zájmech apod. a důvod, proč jste si zvolili naši školu.
 • zpráva z pedagogicko - psychologické poradny:  pokud máte k dispozici, přiložte kopii

Termín a způsob podání

Podání žádosti je nutné do 31. 3. 2024. Rozhodující je datum doručení.

Způsoby doručení:

 • zaslání poštou na adresu Bratrská škola, Rajská 3, 170 00, Praha 7
 • předání osobně
 • zaslání emailem na adresu hana.pokorna@bratrska.cz
 • zaslání do datové schránky školy. ID schránky: 7e6mcuc

V případě doručení přihlášky elektronicky bez uznávaného elektronického podpisu je povinnost se dostavit do pěti dnů do školy a osobně přihlášku podepsat.

Registrace k zápisu

Datum zápisu je stanoveno na středu 10. dubna 2024.

Registrace času zápisu probíhá ZDE pomocí on-line formuláře.

Zápis

K zápisu se dostavte osobně s dítětem.

Zápis dětí do první třídy pro šk. rok 2024/2025 se bude konat ve středu 10. dubna 2024 od 13 do 18 hodin v budově Bratrské školy, Rajská 300/3, Praha 7 - Holešovice.

 • Konkrétní čas i místnost zápisu si rodiče vyberou při vyplňování online registrace k zápisu (výše).
 • K zápisu se dostaví zákonný zástupce i s dítětem a odpovědnému pracovníkovi základní školy předloží oběma rodiči řádně vyplněnou přihlášku (pokud již do školy nebyla doručena), rodný list dítěte a svůj občanský průkaz (u cizinců pas).

Přijímací řízení

Rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení je v kompetenci ředitele základní školy. O výsledku přijímacího řízení budou zákonní zástupci informováni formou rozhodnutí do 30 dní od zápisu. Výsledky budou také zveřejněny na webu školy.

 Kritéria k přijetí:

Maximální počet žáků přijímaných do první třídy základní školy stanoví ředitel Bratrské školy podle ust. § 165 odst. 1 písm. a) školského zákona v platném znění. Pro školní rok 2023/2024 bude přijato maximálně 24 žáků.

Při rozhodování o přijetí dětí bude přihlíženo k naplnění následujících kritérií. Tato kritéria vychází ze stanoviska MŠMT vydaného 27. 1. 2023 s platností od 1. 1. 2023.

 1. Děti sourozenců, které jsou žáky Bratrské školy /1 bod/
 2. Děti, které v tomto školním roce navštěvují přípravnou třídu Bratrské školy /1 bod/
 3. Děti s trvalým bydlištěm na Praze 7. /2 body/
 4. Dítě je schopné komunikovat adekvátně se svými vrstevníky i dospělými. /2 body/
 5. Dítě aktivně řeší problémové úlohy. /2 body/
 6. Dítě při samostatných úkolech pracuje soustředěně. /2 body/

V případě, že nebude v možnostech školy přijmout všechny děti se stejným počtem bodů, bude provedeno losování dle níže uvedených pravidel.

Pravidla losování:

K losování dojde mezi všemi dětmi, které dané kritérium splňují. Losování provede ředitel školy za přítomnosti člena školské rady a člena přijímacího řízení. Losovat se budou registrační čísla, která byla přidělena dětem při zápisu do ZŠ. O průběhu losování bude vystaven písemný protokol, který bude následně zveřejněn na stránkách školy.

Poznámka

I. třída bude v průběhu školního roku 2024/2025 umístěna v rekonstruovaných prostorách v pražské Holešovické tržnici, Praha 7, Hala č. 2, podkroví. Děti zde budou mít dopoledne výuku a jiné vzdělávací aktivity. V odpoledních hodinách mohou využívat družinu Bratrské školy v sídle Rajská 300/3, Praha 7. Obě místa jsou vzdálena 15 minut chůze. 
 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Souhlasím

Váš e-mail byl odeslán

Zavřít

Děkujeme

Váš e-mail jsme uložili do naší databáze.

Zavřít

Odhlášeno

Novinky již nebudete dostávat. Kdykoliv se můžete znovu přihlásit.

Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít